Basisverzekering

Iedereen vanaf 18 jaar is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Vanuit de basisverzekering wordt de standaardzorg zoals een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis vergoed. Het basispakket is bij elke zorgverzekeraar gelijk. De Rijksoverheid bepaalt namelijk elk jaar wat er wel en wat er niet onder de basisverzekering valt. Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor een basisverzekering. Ook moeten zij de maandelijkse premie voor iedereen gelijk houden.

Veranderingen basispakket 2015

Vanaf 2015 zullen er enkele veranderingen zijn betreft het basispakket. Deze veranderingen zijn onder andere:

  • Vergoeding van niet invasieve prenatale testen
  • Vergoeding van de reiskosten van een orgaandonor
  • Geriatrische revalidatiezorg hoeft niet meer aansluitend aan het ziekenhuisverblijf te starten, maar mag binnen een week na het verlaten van het ziekenhuis beginnen.
  • Overhevelingen van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar zorgverzekeraars
    • Gehandicaptenzorg
    • Wijkverpleging
    • Verblijf in instelling voor geestelijke gezondheidszorg (2e + 3e jaar)