Eigen risico

Iedereen met een zorgverzekering heeft een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat zelf betaald moet worden. In 2014 is het verplicht eigen risico 360 Euro, maar vanaf 2015 wordt dit bedrag verhoogd tot 375 Euro. Er zijn ook zorgkosten die niet onder het verplicht eigen risico vallen, waaronder een bezoek aan de huisarts, kraamzorg en verloskundige zorg.

Vrijwillig eigen risico

Iedereen heeft de mogelijkheid om het eigen risico vrijwillig te verhogen. Dit kan gedaan worden in stappen van 100 Euro met een maximum van 500 Euro. Het maximale eigen risico kan dus 875 Euro bedragen. Het vrijwillig verhogen van het eigen risico betekent korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering.