Eigen risico 2022 ongewijzigd

Waar jaren geleden het eigen risico nog voor een forse stijging zorgde, is dat nu ‘beter’. In 2011 was dit nog tot een maximum van 170 euro. Tot 2017 is dit bedrag met enige regelmaat verhoogd, tot de grens van 385 euro per jaar. Waar er regelmatig teleurgesteld wordt gereageerd op dit forse bedrag zien wij op Goedkoopstezorgverzekering.nl ook een andere beweging. 58% kiest voor de goedkoopste zorgverzekering met een veel hoger eigen risico. Deze kan namelijk vrijwillig verhoogd worden tot 885 euro per jaar. Waarom Nederlanders hier massaal voor kiezen? Dat komt door de premiekorting van wel 250 euro per jaar op de zorgpremie.

Beslissingen in het kabinet

De gestage stijging van het eigen risico is echter tot een einde gekomen door het regeerakkoord dat kabinet Rutte III heeft gesloten op 10 oktober 2017. Hierin is afgesproken dat het verplichte eigen risico tot 2022 gehandhaaft blijft op het niveau van 2017, oftewel 385 euro tot 2022. Wat er komend jaar gaat gebeuren is aan het nieuwe kabinet. Er is immers nog niet veel bekend over wat er gaat veranderen in vergoeding voor zorg. De kosten van zorg lopen wel flink op, maar hoeveel is nog niet duidelijk. Mede daarom heeft zorgverzekeraar DSW de nieuwe premie nog niet bekend gemaakt. Traditioneel doen ze dat exact een week na prinsjesdag. Er is nog teveel onduidelijkheid over de kosten door corona en andere uitgestelde zorg.

Meer zorgkosten door corona

Hoe hoog de kosten in 2021 gaan uitkomen, daar is nog veel onduidelijkheid over. Natuurlijk zijn er veel ziekenhuisopnames geweest, maar er is ook veel minder geplande zorg uitgevoerd.

Zorgkosten door corona

De rekenkamer, welke het kabinet adviseert heeft voor 2022 ook een schatting gedaan. De uitgaven aan coronacrisismaatregelen worden op € 10,8 miljard euro geschat. Maar dit natuurlijk veel meer dan zorg alleen.