Kinderbijslag

Kinderbijslag

, door GoedkoopsteZorgverzekering.nl

De Rijksoverheid biedt een tegemoetkoming in de kosten voor de opvoeding en verzorging van kinderen tot 18 jaar. Dat heet de kinderbijslag. De hoogte daarvan hangt af van de leeftijd van het kind en de woonsituatie. Soms is kinderbijslag ook mogelijk als de ouder of het kind in het buitenland woont.

Om in aanmerking te komen voor kinderbijslag moet je als ouder aan het volgende voldoen:

  • Je woont of werkt in Nederland, of je werkt buiten Nederland voor een in Nederland gevestigde werkgever.
  • Je hebt (adoptie)kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen die jonger zijn dan 18 jaar.

Voor jongeren van 16 en 17 jaar bestaat alleen recht op kinderbijslag als het kind:

  • Overdag op school zit om een startkwalificatie te halen of is vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie.
  • Een startkwalificatie heeft gehaald en nog volledig dagonderwijs volgt of een startkwalificatie heeft gehaald en geen werk heeft.
  • Een startkwalificatie heeft gehaald en door ziekte of een handicap geen onderwijs kan volgen.
  • Uit een (bij)baantje niet meer verdient dan het maximumbedrag per kwartaal.

Hoogte kinderbijslag

De bedragen van de kinderbijslag staan op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Sinds januari 2012 is de kinderbijslag verlaagd. De hoogte hangt af van de leeftijd van je kind en de woonsituatie. Voor kinderen die zijn geboren voor 1 januari 1995 telt ook de gezinsgrootte mee. Voor uitwonende kinderen is het soms mogelijk om dubbele kinderbijslag krijgen. Als een kind 6 jaar wordt, kun je rekenen op meer kinderbijslag. De uitkering gaat opnieuw omhoog als het kind 12 jaar wordt. De bedragen kunnen elk jaar veranderen. In januari 2013 en januari 2014 zal de kinderbijslag niet worden aangepast aan de inflatie.

Kinderbijslag in buitenland is mogelijk als:

  • Een kind in de EU/EER of Zwitserland woont;
  • Een kind woont in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten

Als ouders of verzorgers buiten Nederland werken, ontvangen zij alleen nog Nederlandse kinderbijslag wanneer:

  • Ouders met een detacheringsverklaring tijdelijk buiten Nederland werken;
  • Ouders als Nederlander in dienst van een Nederlandse overheidsinstelling werken.

Ouders die dubbele kinderbijslag aanvragen voor kinderen in het buitenland moeten aantonen dat het kind echt uitwonend is. Hiervoor is een verklaring nodig over de woon- of verblijfplaats van het kind. De autoriteiten van het land waar het kind verblijft geven deze verklaring af. Daarnaast moet er bij de SVB aangetoond worden dat ouders niet bij het kind wonen, maar ze het kind wel onderhouden.

Door de invoering van de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid wordt de kinderbijslag sinds 1 juli 2012 gebaseerd op het kostenniveau van het land waar de ouder of het kind woont. Dit geldt voor landen buiten de EU/EER en Zwitserland, en ook voor Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast wil het kabinet de export van de kinderbijslag naar landen buiten de EU/EER en Zwitserland stopzetten. Dat geldt niet voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel nog behandelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.