Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Wat is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en welke invloed heeft dit op mij?

Antwoorden op deze vraag

Antwoord door GoedkoopsteZorgverzekering.nl op 4 november 2014

Op 3 juni 2014 heeft het kabinet besloten De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) af te schaffen. De laatste uitbetaling vanuit de Wtcg zal eind 2014 plaatsvinden. Net als de AWBZ zal de Wtcg sneuvelen door de hervormingen in de zorg die op 1 januari 2015 zijn ingaan.

De Wtcg was oorspronkelijk bedoeld om mensen die aan een chronische ziekte leden of een handicap hadden te compenseren voor hun extra zorgkosten veroorzaakt door hun aandoening. De compensaties werden gedistribueerd door het Centraal Administratiekantoor.

Vanaf 2015 is de langdurige zorg op gemeentelijk niveau georganiseerd. De gemeente brengt door middel van buurtteams in kaart welke zorg haar inwoners nodig hebben en in hoeverre deze zorg kan worden opgevangen door naasten.

Beantwoord ook deze vraag