Veranderingen in de jeugdzorg 2015

Veranderingen in de jeugdzorg 2015

, door GoedkoopsteZorgverzekering.nl

In 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet in. De jeugdzorg valt niet langer onder verschillende overheidsinstellingen, maar wordt geregeld door de gemeenten. De voornaamste reden daarvoor is, dat in het verleden de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de jeugdzorg enorm versnipperd was, waardoor kinderen tussen wal en schip vielen. Iedereen kent daar wel schrijnende voorbeelden van, uit eigen ervaring of uit de media.

Het idee is dat door de nieuwe wet op de Jeugdzorg hulp dicht bij het kind georganiseerd gaat worden, waardoor zorg beter aansluit op de behoefte van het kind en het gezin en wachtlijsten verminderen. Ieder kind moet in de toekomst binnen 9 weken hulp hebben volgens de nieuwe wet.

Vrijwillige hulp

Hebben ouders en/of kinderen vragen over gezondheid en opvoeding, dan kunnen ze terecht bij het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Iedere gemeente heeft een dergelijk CJG. In grotere gemeentes vaak met meerdere locaties. Het is de bedoeling dat je er gemakkelijk kunt binnenlopen voor hulp, advies en ondersteuning. Het CJG werkt volgens het motto: “één gezin, één plan”. Dit om te voorkomen dat er veel hulpverleners met een kind of gezin bezig zijn die allemaal langs elkaar heen werken. Veel meer dan vroeger vindt er zorgcoördinatie plaats, om dit te voorkomen.

Ook neemt het CJG deel aan het Zorg advies team, een overleg van verschillende hulpverleners samen met scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Als op school een probleem rondom een kind wordt geconstateerd, (bijvoorbeeld spijbelen of vermoedens van kindermishandeling) kan er snel hulp geboden worden. Mocht de hulp van het CJG niet voldoende zijn, dan komen de medewerkers van Bureau Jeugdzorg in beeld. Ze geven indien nodig een indicatie af voor passende hulp bij complexe situaties.

Gesloten Jeugdzorg

De gemeente wordt in 2015 ook verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, de uitvoering van jeugdreclassering en de zorg voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen. De gesloten Jeugdzorg, waarbij kinderen met ernstige gedragsproblemen in een gesloten setting worden behandeld, gaat JeugdzorgPlus heten. Uiteraard gebeurt gedwongen plaatsing niet zomaar. Een gedragswetenschapper van Bureau jeugdzorg moet een instemmingsverklaring afgeven en de kinderrechter moet een machtiging afgeven voor gedwongen opname.

Voor ouders die op dit moment een Onder Toezicht Stelling (OTS) hebben, veranderd er niet veel. De OTS blijft bestaan zolang als de rechtbank besloten heeft. 2015 is voor de huidige cliënten van Bureau jeugdzorg een overgangsjaar. Als de OTS verlengd wordt in 2015 kan de gezinsvoogd vertellen of er iets in de situatie van het gezin gaat veranderen en wat dan precies. Het streven is wel om juist de kwetsbare kinderen die onder Bureau Jeugdzorg vallen, zoveel mogelijk de zelfde hulpverleners te laten behouden, zeker in het overgangsjaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.