Veranderingen in de ouderenzorg

Veranderingen in de ouderenzorg

, door GoedkoopsteZorgverzekering.nl

Het zal niemand ontgaan zijn: in 2015 wordt het zorgstelsel zoals we het nu kennen ingrijpend veranderd. Tot nu toe werd de zorg voor ouderen betaald door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De AWBZ werd bekostigd uit overheidsgeld en de WMO viel al onder de gemeenten. In 2015 wordt alle zorg geregeld door de gemeenten, zoals vastgelegd in de nieuwe wet WMO 2015. Daartoe ontvangen de gemeenten de AWBZ-gelden van het rijk. Persoonlijke verzorging (hulp bij aankleden, wassen, eten en dergelijke) en eenvoudige verpleegkundige handelingen worden voortaan bij de zorgverzekeraars ondergebracht.

Wat verandert er als u thuis hulp ontvangt uit de AWBZ?

Begeleiding en dagbesteding worden niet langer betaald vanuit de AWBZ, want die verdwijnt immers. De gemeente moet dit nu aanbieden. Op papier gaat de gemeente zo veel mogelijk maatwerk bieden. Dit met oog voor uw behoeften en eigen mogelijkheden. De zorg van veel zorgprofessionals, bijvoorbeeld huisartsen, is dat het aanbod aan begeleiding en dagbesteding zoals het nu is, gaat verminderen. Ook kan het zijn dat doordat veel verpleeg- en verzorgingshuizen (vaak de plekken waar begeleiding en dagbesteding wordt aangeboden) gaan sluiten de reistijd langer wordt naar de dagbesteding en de vervoerskosten dus hoger. Een deel van de begeleiding en dagbesteding zal moeten worden opgevangen door de toch al overbelaste mantelzorgers. Een andere zorg is dat veel werkers in de zorg hun baan verliezen en dat kostbare expertise verloren gaat.

Wat verandert er als u thuis hulp ontvangt vanuit de WMO of vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB)?

Ook al zijn de gemeenten nu ook al verantwoordelijk voor de hulp vanuit de WMO, bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp, hun budget verandert door de nieuwe wetgeving wel. Welke gevolgen dat voor uw hulp precies heeft, gaat u met een vertegenwoordiger van de gemeente bespreken in een zogenaamd keukentafelgesprek. Ook hier wordt er uitgegaan van uw mogelijkheden, niet alleen fysiek maar ook financieel. Er zal gevraagd worden aan u of mantelzorgers een aantal taken kunnen overnemen, die tot nu toe door de huishoudelijke hulp gedaan werden. U moet goed kunnen beargumenteren waarom dat niet kan, als dat voor uw situatie niet mogelijk is. Als u mantelzorgers heeft, is het aan te raden hen bij het keukentafelgesprek aanwezig te laten zijn. Hebt u hulp vanuit een PGB, dan kan deze behouden blijven onder de nieuwe wetgeving. Wel verandert de wijze van uitbetaling. Het geld voor het PGB wordt niet langer op uw rekening gestort, maar wordt beheerd door de sociale verzekeringsbank. Ook moet u meer dan voorheen aan kunnen tonen dat hulp vanuit het PGB meerwaarde biedt boven de zorg in natura en dat de persoon die u inhuurt de juiste kwaliteiten heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.