Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg

, door GoedkoopsteZorgverzekering.nl

Langdurig zorg

Vanaf 1 januari 2015 zal er het een en ander gaan veranderingen in de langdurige zorg en de jeugdzorg. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. Wat houden deze veranderingen precies in?

Langdurige zorg

Er komen steeds meer ouderen bij die ook steeds zwaardere zorg nodig hebben. De kosten voor de zorg worden hierdoor steeds hoger en hoger en rijzen de pan uit. Er wordt verwacht dat de zorgpremies hierdoor de komende jaren flink zullen gaan stijgen. Het gevolg hiervan is dat jongeren en gezonden de stijgende zorgkosten moeten gaan betalen via hun maandelijkse zorgpremies. Om dit te voorkomen is Staatssecretaris Martin van Rijn begonnen met de hervorming van de langdurige zorg. Om de stijgende zorgkosten in bedwang te houden valt de langdurige zorg vanaf aankomend jaar niet meer onder de verantwoordelijkheid van het Rijk, maar onder die van de gemeenten en zorgverzekeraars. De AWBZ zal vanaf aankomend jaar plaatsmaken voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Van Rijn is van mening dat deze nieuwe regelingen goed aansluiten aan de zorgbehoeften van de mensen. Kanttekening aan deze nieuwe regelingen is dat wanneer de zorgkosten voor de langdurige thuiszorg te hoog uitvallen, de zorgbehoevende naar een zorginstelling dient te gaan.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is voor mensen die de gehele dag intensieve zorg nodig hebben. Hieronder vallen onder andere met een ernstige verstandelijke beperking en ouderen met zware dementie. Het Rijk blijft verantwoordelijkheid voor de zorg van deze mensen en zal dus ook de zorgkosten van deze zorg voor eigen rekening nemen. Staatssecretaris Van Rijn denkt 17 miljard Euro hiervoor nodig te hebben. Dit bedrag is 11 miljard Euro lager dan afgelopen jaar.

Verantwoordelijkheid gemeenten

Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid over gehandicapten, mensen met psychische problemen en ouderen. Gemeenten moeten zaken als dagbestedingen en huishoudelijke hulp onder hun hoede nemen. De gemeente zal bekijken welke zorg iemand nodig heeft zodat er ‘zorg op maat’ aangeboden kan worden. Hierbij wordt er ook gekeken of de familieleden en vrienden van de hulpbehoevenden in de mogelijkheid zijn om te kunnen helpen. Mensen die blijvende zware zorg nodig hebben zullen onder de Wlz vallen en dus onder de verantwoordelijkheid van het Rijk blijven.

De gemeenten zullen vanaf aankomend jaar ook de jeugzorg onder hun hoede nemen. Het gaat hier om zaken als de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking, jongeren met een psychische stoornis en kinderbeschermingsmaatregelen. Kinderen met een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking die zware zorg nodig hebben zullen onder de Wlz vallen en dus onder de verantwoordelijkheid van het Rijk blijven.

Zorgverzekeringswet

Wat valt er dan precies onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)? De wijkverpleging, thuiszorg, psychiatrische en palliatieve zorg zullen onder deze nieuwe regeling gaan vallen. Ook zal de intensieve kindzorg vanaf aankomend jaar onder de Zvw vallen. Zorgverzekeraars zullen hier de verantwoordelijkheid over krijgen. Dat betekent dat de kans erg groot is dat zij de maandelijkse zorgpremie omhoog zullen gooien om zo de zorgkosten op te kunnen vangen. Het Rijk zal de stijging tijdelijk opvangen om zo de mensen niet op te zadelen met enorme premiestijgingen. Dit is echter maar tijdelijk, waardoor de zorgpremie per jaar 20 Euro zal gaan stijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.