Fysiotherapie

Wordt fysiotherapie vergoed vanuit het basispakket? Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket. Het hangt van uw leeftijd en de reden voor fysiotherapie af wat u vergoed krijgt.

Vergoedingen vanaf 18 jaar

Mensen boven de 18 jaar krijgen fysiotherapie vanuit de basisverzekering alleen vergoed wanneer zij een chronische aandoening hebben die op de lijst staat van chronische aandoeningen. Dit wordt pas vanaf de 21e behandeling vergoed. De eerste 20 behandelingen moeten dus zelf betaald worden. Deze eerste 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Er is wel de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten zodat de eerste 20 behandeling ook vergoed zullen worden.

Vergoedingen tot 18 jaar

Jongeren onder de 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen vanuit het basispakket vergoed. Wanneer er sprake is van een chronische aandoening die op de lijst staat van chronische aandoeningen, worden alle behandelingen vergoed.

Wijzigingen basispakket 2015

Er zijn geen wijzigingen in het basispakket 2015 met betrekking tot fysiotherapie.