Gehoortoestellen

Aanbevolen zorgverzekering gehoorapparaten

Heeft u een gehoortoestel nodig? Niet iedereen weet of een gehoortoestel zelf betaald moet worden of dat deze vergoed wordt.

Een gehoortoestel is een van de hulpmiddelen waarvoor u een vergoeding kunt aanvragen. De basisverzekering vergoedt 75% van het gehoortoestel. Dat betekent dat u zelf 25% dient te betalen. Let er wel op dat de 75% die wel wordt vergoed eventueel nog van het eigen risico moet worden betaald. U heeft de mogelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor de eigen bijdrage van 25%. In dat geval wordt het gehoortoestel volledig vergoed. Deze maximale vergoeding geldt meestal alleen als uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met uw audicien.

Voorwaarden vergoeding gehoortoestel

Er zijn een aantal voorwaarden waar iemand aan moet voldoen wil hij of zij in aanmerking komen voor een vergoeding van een gehoortoestel. Lees de voorwaarden hieronder:

  • Er moet door middel van een medische controle en een gehoortest vastgesteld zijn dat er sprake is van een gehoorafwijking. Dit wordt meestal gedaan door een KNO arts.
  • Er moet worden vastgesteld waar de beperkingen liggen.
  • Er moet worden vastgesteld of er sprake is van meer dan 35 Db gehoorverlies en of er sprake is van oorsuizen.