Geestelijke Gezondheidszorg

Aanbevolen zorgverzekering Geestelijke Gezondheidszorg

GGZ vanuit de huisarts

Eerstelijns GGZ wordt vanaf 2014 in eerste instantie uitgevoerd door de huisarts. Consulten van de huisarts vallen onder het basispakket, hier geldt geen eigen risico voor. Wanneer de huisarts de problematiek niet verder kan behandelen kan u worden doorverwezen naar een GGZ instelling – Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Vergoeding behandeling GGZ instelling

Bij lichtere psychische problematiek wordt u doorverwezen naar een Basis GGZ, voor zwaardere en ingewikkelde psychologische problematiek kan worden doorverwezen naar een gespecialiseerde GGZ. De behandelingen in deze instellingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel wordt voor zorg in deze instellingen het eigen risico eerst aangesproken.

Wijzigingen 2015

Er zullen voor 2015 een aantal wijzingen plaatsvinden wat betreft de vergoeding voor ggz. Het tweede en derde jaar intramurale behandeling in een ggz instelling zullen worden vergoed door