Kraamzorg

Kraamzorg wordt grotendeels vanuit het basispakket vergoed. Soms geldt een eigen bijdrage voor kraamzorg.

Aanbevolen zorgverzekering kraamzorg

Vooralsnog wordt kraamzorg vanuit het basispakket vergoedt, ook al is er veel discussie over te toekomst van deze vergoeding. Voor kraamzorg thuis en zonder medische indicatie geldt een eigen bijdrage, voor kraamzorg zonder medische indicatie geldt geen eigen bijdrage.

Met medische indicatie

Kraamzorg in het ziekenhuis met medische indicatie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket, er geldt geen eigen bijdrage voor kraamzorg met medische indicatie.

Zonder medische indicatie

Voor kraamzorg die in het ziekenhuis zonder medische indicatie wordt uitgevoerd geldt wel een eigen bijdrage, van 33 euro per dag aan eigen bijdrage (2014). De eerste 10 dagen aan kraamzorg in het ziekenhuis zonder medische indicatie worden vergoed vanuit het basispakket.

Kraamzorg thuis

Als je een van de tien dagen na je bevalling thuis doorbrengt wordt kraamzorg in deze periode vanuit het basispakket vergoed. Er geldt in 2014 wel een eigen bijdrage van 4,10 euro per uur.