Kunstgebit

Naarmate de leeftijd omhoog gaat, wordt ook de kans dat u te maken krijg met een kunstgebit groter. Niet iedereen is ervan op de hoogte of het nemen van een kunstgebit vergoed wordt door de basisverzekering.

Een kunstgebit wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. Dit gebeurt echter maar één keer per jaar. Mocht er iets kapot zijn aan het kunstgebit wordt het repareren voor 100% vanuit de basisverzekering vergoed. Er dient dus een eigen bijdrage van 25% betaald te worden voor het kunstgebit. Er is wel de mogelijk om een aanvullende verzekering voor deze eigen kosten af te sluiten. Let er wel op dat de 75% die wel vergoed wordt eventueel nog van het eigen risico betaald moet worden.