Zorgverzekering voor jongeren

Vanaf je 18e jaar ben je verplicht een eigen zorgverzekering te hebben. Je kan er ook voor kiezen om dezelfde zorgverzekering te houden als die je had bij je ouders, alleen ben je vaak wel duurder uit dan nodig. Doordat jongeren vaak minder zorgkosten maken, is het voordeliger om een bijpassende zorgverzekering af te sluiten om zo de kosten zo laag mogelijk te houden. Vergelijk nu snel en eenvoudig en vind de goedkoopste zorgverzekering!

Hou geld over meer belangrijke zaken in het leven, bespaar geld met de goedkoopste jongeren zorgverzekering of kijk voor een zorgverzekering voor jongeren op www.jongerenzorgverzekering.nl

Vergelijk zorgverzekeringen

Overstappen

Wanneer je 18 jaar bent geworden, moet je een eigen zorgverzekering hebben. Je kan overstappen op een andere zorgverzekering en/of je kan een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Je moet altijd wel eerst even contact opnemen met je huidige zorgverzekering wanneer je van plan bent om op een andere zorgverzekering over te stappen. Jongeren die ouder zijn dan 18 jaar kunnen natuurlijk ook elk jaar overstappen op een andere verzekering. Dit moet voor 31 december gebeuren.

Tips

  • Bedenk goed of het afsluiten van een aanvullende verzekering verstandig is voor jou. Wanneer je veel gebruikt maakt van fysiotherapie is het verstandig hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten.
  • Om te besparen op je maandelijkse premie kan je ervoor kiezen om je eigen risico vrijwillig te verhogen. Dit is alleen slim wanneer je verwacht het eigen risico niet te gebruiken.
  • Sluit niet te snel een zorgverzekering af, maar vergelijk goed welke zorgverzekering het beste bij jou past.
  • Jongeren hebben vaak recht op zorgtoeslag, omdat zij niet veel geld verdienen. Vergeet dit niet aan te vragen. Je kunt bij jouw zorgverzekeraar zien hoe je zorgtoeslag moet aanvragen.
  • Vraag je ouders om hulp om zo een goede zorgverzekering af te sluiten.

Wijzigingen voor komend jaar

In 2015 stijgt het eigen risico van 360 Euro naar 375 Euro. Ook zijn er enkele veranderingen in het basispakket, zoals:

Overhevelingen van Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) naar zorgverzekering
Vanaf 2015 valt het volgende onder de verantwoordelijk van zorgverzekeraars:

  • Vergoeding wijkverpleging
  • Gehandicaptenzorg
  • Verblijf in instelling voor geestelijke gezondheidszorg (2e + 3e jaar)

Vergoeding van prenatale testen
Vanaf 2015 zit de Niet Invasieve Prenatale Test in het basispakket.

Vergoeding van reiskosten orgaandonor
Vanaf 2015 zal de zorgverzekeraar van de orgaandonor de reiskosten vergoeden.

Geriatrische revalidatiezorg
Wanneer een patiënt geriatrische revalidatiezorg nodig heeft, zal dit vanaf 1 januari 2015 vergoed worden vanuit het basispakket.

Nieuwsberichten

Zorgverzekering wordt duurder

De premie voor de zorgverzekering is de afgelopen jaren fors gestegen. In 2018 zal de zorgverzekering opnieuw duurder worden. Hierover zijn signalen afgegeven voor zorgverzekeraars DSW en Achmea. Hoe hoog de zorgpremie in 2018 is nog niet bekend, maar DSW verwacht dat de zorgpremie op jaarbasis met € 30,- stijgt. Voor verzekerden reden genoeg om […]

Kwart tijd langdurige zorg besteed aan administratie

Uit onderzoek van adviesbureau Berenschot blijkt dat mensen die in de langdurige zorg werken, een kwart van hun tijd kwijt zijn aan administratieve bezigheden. Opvallend is ook dat negen van de tien zorgverleners dat zelf ontzettend vervelend vinden. Het gaat namelijk ten koste van directe zorg aan cliënten en bewoners van zorginstellingen. Elektronisch Cliënten Dossier […]

Overlijdensgeval in het buitenland

Waar je ook bent in de wereld, de kans op overlijden is altijd aanwezig. Wanneer je in het buitenland overlijdt, spelen de omstandigheden waarin dat is gebeurd een belangrijke rol. Is er bijvoorbeeld sprake van een natuurlijk overlijden of zijn de omstandigheden juist verdacht? Hoe zit dat eigenlijk met overlijden in het buitenland en je […]

In verkiezingstijd wil niemand bezuinigen op de zorg

Verschillende kranten rapporteren over de problemen die zich afspelen in de zorg. Het gaat hier vooral om de extreem hoge werkdruk die zorgverleners ervaren en het tekort aan hulpkrachten. Het Algemeen Dagblad spreekt bijvoorbeeld van een ‘schrijnend tekort’ aan extra handen, en zinspeelt hiermee vooral op het manifest van Hugo Borst. Hieruit blijkt uit dat […]

Wat verandert er aan jouw zorgverzekering in 2017?

In 2017 gaat er op het gebied van zorgverzekeringen weer flink wat veranderen. Waar het vorig jaar relatief rustig was, is dat nu niet het geval. Nu alle zorgverzekeraars hun premies hebben bekend gemaakt, is het voor verzekerden tijd om het een en ander uit te gaan zoeken en keuzes te maken voor het nieuwe […]

Wanbetalers zorgverzekering slecht geholpen

De wanbetalersregeling voor zorgverzekeringen wordt volgens de Nationale Ombudsman slecht en onzorgvuldig uitgevoerd. Verzekerden krijgen niet alleen onjuiste informatie, maar worden ook nog eens van het kastje naar de muur gestuurd. Premies worden zonder enige aankondiging geïncasseerd en bovendien worden verzekerden veelal onvriendelijk behandeld. Tot deze schokkende conclusie komt Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman. Nog […]

Fors meer premie voor de zorgverzekering 2017

Nederlanders gaan in 2017 fors meer premie betalen voor hun zorgverzekering. Hoewel het kabinet uitging van een premieverhoging van ongeveer € 3,50 is dit nu al opgelopen tot ruim 10 procent. Zorgverzekeraar DSW heeft als eerste verzekeraar de zorgpremie bekendgemaakt voor het nieuwe verzekeringsjaar. De premie gaat in vergelijking met 2016 bijna een tientje per […]

Het nieuwe zorgstelsel van Emile Roemer

De Algemene Politieke Beschouwingen hebben Den Haag flink op zijn kop gezet. Na Prinsjesdag is er vanuit de oppositie flink wat tegengas gegeven op de gepresenteerde kabinetsplannen. Emile Roemer van de Socialistische Partij (SP) kwam tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen flink onder vuur te liggen vanwege zijn pleidooi voor een nieuw zorgstelsel. Waarom is dat? […]

Gebruikers langdurige zorg lopen aan tegen omvangrijke bureaucratie

Hoewel de Wet langdurige zorg (Wlz) de intentie heeft om zorg eenvoudiger te maken, blijkt het alleen maar bureaucratie en administratieve rompslomp teweeg te brengen. Gebruikers van bijvoorbeeld persoonsgebonden budget (PGB) lopen aan tegen flink wat bureaucratie bij een beroep op de Wlz. Per Saldo, de belangenorganisatie van pgb’ers heeft al meer dan 1.200 klanten […]

Bespaar zorgkosten door gezond te leven

Je kunt flink op zorgkosten besparen door gezond te leven. Hoewel je er misschien niet direct mee bezig bent, kun je jaarlijks veel geld besparen door te werken aan een gezonde levensstijl. Je gezondheid is geld waard, dus is het zeker een aanrader om te investeren in een goede gezondheid. Hoe pak je dat aan, […]