Wat is het verplicht eigen risico?

Het verplicht eigen risico is het deel van de zorgkosten die door de verzekerde zelf betaald moeten worden. Het verplicht eigen risico in 2024 is € 385,-. Zorgkosten die vanuit de basisverzekering worden vergoed, vallen onder het eigen risico. Hieronder vallen onder andere bezoeken aan specialisten in het ziekenhuis en operaties. Het eigen risico geldt niet voor alle zorg; bepaalde zorg hoef je van van je eigen risico te betalen. Het eigen risico geldt niet voor:

  • Verzekerden onder de 18 jaar
  • Behandelingen die vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden
  • Huisartsbezoek
  • Verloskundige zorg
  • Wijkverpleging
  • Gebruikte hulpmiddelen van de thuiszorg
  • Nacontrole orgaandonor
  • Ketenzorg

Het eigen risico kan ook vrijwillig verhoogd worden. Dit kan meestal gedaan worden in stappen van 100 Euro tot een maximum van 500 Euro. Het eigen risico kan dus maximaal 885 Euro zijn. Sommige mensen kiezen hiervoor zodat de maandelijkse premie lager wordt. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico hoe lager de maandelijkse premie. De korting op de maandelijkse premie door deze verhoging hangt per zorgverzekeraar af. Het is verstandig om goed na te gaan of het vrijwillig verhogen van het eigen risico verstandig is. Voor mensen die hun eigen risico niet opmaken kan dit een goede manier zijn om kosten te besparen. Houd er wel rekening mee dat wanneer je het eigen risico verhoogd en er toch hoge zorgkosten gemaakt zijn, deze ook zelf betaald moeten worden.

Eigen risicoZorgverzekering 2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *