Wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Wat is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en wat gaat ermee gebeuren in 2015?

Antwoorden op deze vraag

Antwoord door GoedkoopsteZorgverzekering.nl op 4 november 2014

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of AWBZ regelt langdurige zorg voor verschillend groepen mensen, waaronder ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De AWBZ vergoedt kosten die te maken hebben met persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling (revalidatie) en een verblijf in een zorginstelling.

In het geval van langdurige zorg kon een persoonsgebonden budget (pgb) worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling voor de Zorg (CIZ). Het CIZ verzorgde dan een uitkering op basis van de zorgindicatie. Met dit bedrag kon zelf zorg in worden gekocht.

Veranderingen in de AWBZ in 2015

De AWBZ zal vanaf 2015 overgaan in een nieuwe wet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), hiermee houdt de AWBZ op te bestaan. Met de WMO wordt langdurige zorg anders geregeld. Centraal in deze nieuwe wet staat dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Hulp van mensen uit de omgeving zoals familie en partner gaat een grotere rol spelen. De zorg die niet kan worden opgevangen door naasten zal worden uitgevoerd door de gemeente.

Beantwoord ook deze vraag